Kulturutskottet pressar för licenssystem

Snart kan regeringen komma igång med utredningen om ett licenssystem för det svenska spelet. Kulturutskottet råder riksdagen att ligga på regeringen om att komma med direktiv under året. Utskottet anser utredningen som brådskande eftersom EU dragit Sverige inför EU-domstolen.

523560-cards-in-hand

För ett tag sedan rapporterade vi om hur det låg till med det svenska spelmonopolet och att det fått utstå mycket kritik.

”Ja, många är det som vill häva monopolet och menar på att detta inte är något sunt.” Läs mer.

Ska arbeta över blockgränserna

De senaste månaderna har det diskuterats fram och tillbaka huruvida ett licenssystem kan bli aktuellt. För ett tag sedan sa den sittande regeringen att de inte har tillräckligt med resurser för att utreda detta. Nu går dock Kulturutskottet in och uppmanar regeringen att arbeta mellan blockgränserna och ta fram ett långsiktigt licenssystem för det svenska spelandet, rapporterar Dagens Juridik. Utskottet föreslår att riksdagen ska uppmana regeringen att under 2015 lämna in direktiven till den planerade utredningen. Sverigedemokraterna väljer att inte stå bakom utskottets förslag om licenssystem. De menar att man bör ifrågasätta en avreglering av spelmarknaden.

Sverige har tidigare hotats med stämning

Varför utskottet anser att detta ärende är brådskande är på grund av att EU-kommissionen under förra året drog Sverige inför EU-domstolen. De ansåg att Sveriges spelmonopol bryter mot den fria rörligheten som ska råda i EU. EU har innan dragningen inför domstol gett Sverige en chans att göra förändringar men efter att ha misskött spelfrågan i 15 års tid, ger EU inte Sverige några fler chanser. Hoten om stämning har legat över Sverige i ett antal år.